Pomoc Materialna

Pomoc Materialna

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2018 r.  poz. 1457 ze zm.); Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 ze zm.); Uchwała Nr XXIV.215.2013 Rady Gminy [...]

Uchwała w sprawie pomocy socjalnej

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM PRZYJĘTY ZOSTAŁ UCHWAŁĄ RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Uchwała nr XXIV.215.2013 - kliknij, aby zobaczyć [...]

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2016/2017

(ważniejsze informacje)   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2015 r.  poz. 2156 z póżn. zm.); Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. [...]

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016 (ważniejsze informacje)   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.); Ustawa z dnia 8 [...]

metryczka