Zadania wykonane w 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
STRATEGII GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2014 - 2023
Zadania wykonane w 2020 r.

Strategia rozwoju Gminy zawiera się w 6 celach strategicznych:
  1. Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno – gospodarczemu gminy
  2. Podjęcie działań mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej na terenie gminy oraz napływ inwestorów zewnętrznych
  3. Ochrona środowiska naturalnego i rolnictwo
  4. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki w gminie
  5. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji i zaspokojeniu potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców gminy
  6. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego
Cele strategiczne są podzielone na cele operacyjne, w których skład wchodzą poszczególne zadania:
Zadania wykonane w 2020 r. (650kB) pdf

metryczka


Wytworzył: . (9 kwietnia 2021)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 kwietnia 2021, 14:33:57)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (9 kwietnia 2021, 14:38:27)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 200