Sprawozdanie za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
NA LATA 2014 - 2023

Strategia rozwoju Gminy zawiera się w 6 celach strategicznych:
  1. Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno – gospodarczemu gminy
  2. Podjęcie działań mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej na terenie gminy oraz napływ inwestorów zewnętrznych
  3. Ochrona środowiska naturalnego i rolnictwo
  4. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki w gminie
  5. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji i zaspokojeniu potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców gminy
  6. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego
Cele strategiczne są podzielone na cele operacyjne, w których skład wchodzą poszczególne zadania:
Zadania wykonane w roku 2019 - kliknij aby pobrać treść (1100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 lutego 2020)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 kwietnia 2020, 12:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384