Sprawozdanie za 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2014 - 2023

Strategia rozwoju Gminy zawiera się w 6 celach strategicznych:
  1. Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno – gospodarczemu gminy
  2. Podjęcie działań mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej na terenie gminy oraz napływ inwestorów zewnętrznych
  3. Ochrona środowiska naturalnego i rolnictwo
  4. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki w gminie
  5. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji i zaspokojeniu potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców gminy
  6. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego
Cele strategiczne są podzielone na cele operacyjne, w których skład wchodzą poszczególne zadania:
Zadania wykonane w roku 2017 - kliknij, aby pobrać (998kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 grudnia 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 grudnia 2017, 14:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748