SYTUACJA FINANSOWA GMINY, STAN NA DZIEŃ 31.12.2006 r.Sytuacja finansowa gminy  
 
         W 2000 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarzu.  W  2000  roku pobrano
1 700 000 zł, a 300 000 zł w 2001 r.
Spłatę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat, na dzień 31 grudnia 2006r. – zostanie spłacone
1 000 000 zł i stan zadłużenia kredytu wynosić będzie  1 000 000 zł.

W roku 2004 Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu na budowę kanalizacji ściekowej z Ostromecka do Bydgoszczy w wysokości 1 004 212 zł.
Spłatę pożyczki rozpoczęto w roku 2005. Do dnia 31 grudnia 2006 zostanie spłacone 602 527 zł i stan zadłużenia wynosić będzie 401 685 zł (w roku 2007 będziemy występować o umorzenie pożyczki).

W roku 2005 Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 120 472 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostromecku.
Spłatę pożyczki rozpoczęto w roku 2006. Do dnia 31 grudnia 2006 spłacone zostanie 40 156 zł i stan zadłużenia wynosić będzie 80 315 zł.

W roku 2006r Gmina zaciąnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 324 945 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków.
Spłatę pożyczki rozpoczniemy w roku 2007.

Razem zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynosić będzie  1 806 945 zł.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 grudnia 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (5 stycznia 2007, 12:14:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593