SYTUACJA FINANSOWA GMINY-STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY-STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 ROKU

W 2000 roku Gmina otrzymała kredyt w kwocie  2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarżu.
W roku 2000 pobrano 1 700 000 zł, a 300 000 zł w roku 2001.
Spłatę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat, na dzień 31 grudnia 2005 roku - zostanie spłacone 800 000 zł i stan zadłużenia kredytu wynosić będzie 1 200 000 zł

W 2003 roku pobraliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Ostromecko - Bydgoszcz w kwocie 323 511 zł, spłaciliśmy 202 500 zł i stan zadłużenia na koniec 2005 roku wynosić będzie 121 011 zł

W roku 2005 pobraliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 1 004 212 zł i 120 471 zł (łącznie 1 124 683 zł),spłaciliśmy 150 630 zł i stan zadłużenia na koniec 2005 roku wyniesie 974 053 zł

Razem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosić będzie  2 295 064 zł

W roku 2006 pobierzemy kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1 709 000 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (10 listopada 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (24 stycznia 2006, 12:30:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2240