SYTUACJA FINANSOWA GMINY

SYTUACJA FINANSOWA GMINY, STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU:

   W 2000 roku Gmina otrzymała kredyt w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarżu. W 2000 roku pobrano 1 700 000 zł, a 300 000 zł w 2001 roku.
Spłatę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat, na dzień 31 grudnia 2004 roku zostanie spłacone 600 000 zł i stan zadłużenia kredytu wynosić będzie 1 400 000 zł.
   W 2003 roku pobraliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Ostromecko - Bydgoszcz w kwocie 323 511 zł, spłaciliśmy 67 500 zł i stan zadłużenia wynosi  256 011 zł.
Obecnie złożyliśmy wniosek  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę w kwocie 900 000 zł z pzeznaczeniem  na realizację budowy kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Ostromecko - Bydgoszcz.
Razem zadłużenie na 31 grudnia 2004 roku wynosić będzie 2 556 011 zł

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (15 listopada 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (14 lutego 2005, 13:40:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2603