SYTUACJA FINANSOWA GMINY - STAN NA DZIEŃ 31.12.2003 r.

          W   2000   roku   do  PKO  BP  złożono  wniosek  o  kredyt  na  kwotę  2  000  000  zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarżu. W 2000 roku pobrano 1 700 000 zł, a 300 000 zł w 2001  roku. 
       Spłatę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku, po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat, na dzień  31  grudnia  2003  roku  -  zostało  spłacone  400 000 zł i stan zadłużenia wynosi  1 600 000 zł.
        W   2003  roku  pobraliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pożyczkę w kwocie 323 511 zł, w 2004 roku 650 000 zł, w 2005 roku 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji – budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Ostromecko – Bydgoszcz.

Ogółem zadłużenie gminy na koniec roku 2003 wynosi 1 923 511 zł.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (21 stycznia 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (21 stycznia 2004, 14:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2490