SYTUACJA FINANSOWA GMINY - STAN NA DZIEŃ 31.12.2007R.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY - STAN NA DZIEŃ31.12.2007 R.

W 2000 roku Gmina otrzymałała kredyt w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarzu. W 2000 roku pobrano 1 700 000 zł, a 300 000 zł w 2001 r.
Spłatę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat, na dzień 31 grudnia 2007r. – zostanie spłacone 1 200 000 zł i stan zadłużenia kredytu wynosić będzie 800 000 zł.

W roku 2005 Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 120 472 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w Ostromecku.
Spłatę pożyczki rozpoczęto w roku 2006. Do dnia 31.12.2007 spłacone zostanie 80 312 zł i stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosić będzie 40 160 zł.

W 2006 roku Gmina zaciąnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 324 945 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków.
Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2007r - spłanono 64 992 zł i stan zadłużenia z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2007 r. wynosi 259 953 zł.

W roku 2007 (listopad) planujemy zaciągnięcie pożyczki w WOŚ i GW w Toruniu w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromecku Osiedla Zabasta w Ostromecku. Spłatę pożyczki rozpoczniemy w 2008 roku.

Kredyty i pożyczki spłacane są z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych i wolnych środków.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie ogółem 1 600 113 zł

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (3 grudnia 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (15 stycznia 2008, 13:09:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2298