Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  • Zmieszane odpady komunalne - są przekazywane do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. Ernesta Petersona 22, 85 -862 Bydgoszcz,
  • Odpady zielone - są przekazywane do Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85 -749 Bydgoszcz.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 września 2018)
Opublikował: Anna Bańka (18 września 2018, 10:32:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699