NOWA USŁUGA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, W TYM ODPADÓW ZIELONYCH, SPRZED NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Usługa ta świadczona będzie wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Dąbrowa Chełmińska
43 8142 1017 0000 0475 2000 0002 oraz  okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Opłata za odebranie jednego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l) wynosi 8,00 zł brutto.
Harmonogram odbioru odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych zostanie podany do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz na tablicach ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Anna Bańka - Inspektor (24 sierpnia 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 sierpnia 2018, 11:17:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623