Informacja o osiągniętych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska poziomach recyklingu.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

W związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1454) informuję, j.n.:
 
W 2013 roku:

•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił: 20,0 %

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych według załącznika do rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
 


•    Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 25,8 %

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] według załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)


•    Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,0 %.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych według załącznika do rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]


 
 
w 2014 roku:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił:  25,8 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 15,2 %
w 2015 roku:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił:  34,8 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 0,00 %
w 2016 roku:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił:  30,48 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 0,00 %
w 2017 roku:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił:  33,02 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 0,00 %


w 2018 roku:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił:  39,56 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 0,37 %
  

w 2019 roku: 
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił: 52,69 %  
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %  
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 0,0 %


w 2020 roku:
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił: 53,72  %  
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 99,99 %  
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił: 0,0 %


w 2021 roku:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosi: 81%
 • Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za rok 2020 i 2021:     
              - poziom składowania za rok 2020 wynosi: 1,9627%          
              - poziom składowania za rok 2021 wynosi: 0,72%
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosi : 0,00%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi: 100%


w 2022 roku:


 • Osiągnięty przez Gminę Dąbrowa Chełmińska poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wynosi: 48,06 %. Wymagany poziom został osiągnięty.
 • Osiągnięty przez Gminę Dąbrowa Chełmińska poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosi: 0,0 %.
 • Poziom składowania za rok 2022 wynosi: 0,38%.
metryczka


Wytworzył: Anna Bańka (11 grudnia 2014)
Opublikował: Anna Bańka (11 grudnia 2014, 11:50:14)

Ostatnia zmiana: Anna Bańka (24 kwietnia 2023, 12:31:32)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1128