SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA KSIĄŻECZEK OPŁAT ZA ODPADY

SZANOWNI MIESZKAŃCY
 
         Informuje się, iż dla ułatwienia Państwu dokonywania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, zostaną wydrukowane książeczki opłat na rok 2014.
W celu uniknięcia drukowania zbędnej ilości książeczek, prosimy w terminie do 3 stycznia 2014 roku zgłosić chęć nabycia książeczki (nieodpłatnie).
Zgłoszenia można dokonać:
1)  osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 7;
2)  telefonicznie : 523816005 w. 61 lub 52-3646055 w. 61 lub
3)  pisząc na adres e-mail: odpady@dabrowachelminska.lo.pl
        Brak książeczki nie zwalnia z obowiązku regulowania należności w terminie.
 
        Jednocześnie przypominamy o terminach płatności
 – do 15-go każdego miesiąca (za m-c grudzień 2013 do 15 stycznia 2014 roku) i dokładnym wpisywaniu okresu za jaki wnoszona jest opłata za odpady.
Dokładne wypisywanie dowodu wpłaty ( okres, za który wnosi się opłatę i dane osoby składającej deklarację) nie będzie powodowało zbędnej biurokracji związanej z wyjaśnianiem kwot wpływającej na konto Gminy.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (23 grudnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (23 grudnia 2013, 11:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2599