INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. grunty – wartość - 1 768 049 zł,

2. budynki – wartość – 10 559 996 zł,
z tego we władaniu:
- Urzędu Gminy - 187 206 zł
- Oświaty - 8 952 662 zł
- Kultury - 127 182 zł
- Ochotniczych Straży Pożarnych - 585 663 zł
- Budynki komunalne, gospodarcze i mieszkania komunalne - 707 283 zł

3. budowle – wartość 7.408.316 zł,
w tym:
- sieć wodociągowa - 2 463 858 zł
- drogi - 2 559 087 zł
- oczyszczalnia, wysypisko odpadów komunalnych - 357 625 zł
- kanalizacja sciekowa - 1 053 337 zł
- świetlica Bolumin - 3 715 zł
- Urząd Gminy - 2 662 zł
- ogrodzenia, nawierzchnie - 968 032 zł

4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość  245 949 zł,
w tym:
- zespoły komputerowe i w szkołach 9 611 zł
- zespoły komputerowe - w Urzędzie Gminy - 193 649 zł
- zespoły komputerowe - w bibliotece - 4 641 zł
- zespoły komputerowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 25 068 zł
- zespoły komputerowe w świetlicach - 12 980 zł

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 64 588 zł
w tym:
- Urzędu Gminy - 42 345 zł
- Szkoły - 22 243 zł

6. Urządzenia techniczne - 37 132 zł
w tym:
- Urząd Gminy 19 961 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne - 6 764 zł
- Szkoła Podstawowa - Dąbrowa Chełmińska - 7 677 zł
- Gminny Óśrodek Pomocy Społecznej - 2 730 zł

7. środki transportu – wartość  1 039 102 zł,
w tym:
- Urząd Gminy - 772 918 zł
- OSP Czarże - 128 251 zł
- OSP Dąbrowa Chełmińska - 114 937 zł
- OSP Gzin - 5 652 zł
- OSP Wałdowo Król. - 17 344 zł

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość 100 045 zł,
w tym:
- Urząd Gminy - 54 863 zł
- Szkoła Podstawowa w Czarżu - 7 470 zł
- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Chełm. - 4 270 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostromecku - 4 990 zł
- Szkoła Podstawowa w Wałdowie Król. - 2 466 zł
- GOPS - 4 441 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne - 13 945 zł
- Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna - 7 600 zł

9. wartości niematerialne i prawne – wartość  – 50 042zł,

10. zbiory biblioteczne – wartość - 161 515zł.

11. Środki trwałe w używaniu - 1 405 948 zł

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Piotrowska-Skarbnik Gminy (30 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (30 czerwca 2003, 11:21:01)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska (13 marca 2006, 08:11:48)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4220