Wybory do Izb Rolniczych

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych -  termin wyborów do Rad Powiatowych Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej ustalony został na dzień 28 lipca 2019 r.

Ważne daty:

- do dnia 5 lipca 2019 roku zgłoszenie kandydatów do Rad Powiatowych.

- od dnia 17 czerwca 2019 roku wyłożenie w Urzędzie Gminy Spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.
Spis będzie wyłożony w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu.

- 28 lipca 2019 – DZIEŃ WYBORÓW w godzinach 8:00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska – hol główny (parter).


Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej:  link do strony - kliknij


Uchwałą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 07.06.2019 roku, zostały powołane Okręgowe Komisje Wyborcze.


Gmina Dąbrowie Chełmińska stanowi okręg wyborczy nr 22

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej:
1.    Kraska-Wadych Dorota - Przewodniczący OKW,
2.    Barbara Piórkowska - Wiceprzewodniczący OKW,
3.    Hanna Kociniewska - Sekretarz OKW,
4.    Blamowski Krystian - Członek OKW,
5.    Ciesiński Jan - Członek OKW.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej:
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej:

  • 28 czerwca 2019 r. w godzinach od 9:00 do 11:00;
  • 5 lipca 2019 r. w godzinach od 11:00 do 13:00.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (14 czerwca 2019)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 czerwca 2019, 10:12:50)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (24 czerwca 2019, 15:49:23)
Zmieniono: dodanie informacji o dyżurach OKW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1974