Obwieszczenie - polowania zbiorowe (Koło Łowieckie nr 138)


Dąbrowa Chełmińska, 03.11.2021 r.
RGP.6150.2.2021.KO
 
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

podaję do publicznej wiadomości, że

w obwodzie łowieckim nr 117 na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska – który dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie nr 138 „Dąbrowa” z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej, w dniach 7 i 20 listopada 2021 r., 5 i 18 grudnia 2021 r., 2, 15 i 30 stycznia 2022 r. oraz 12 i 27 lutego 2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 odbywać się będą polowania zbiorowe (możliwość organizacji dodatkowych polowań w dniach 14 i 27 listopada 2021 r., 12 grudnia 2021 r., 9 i 22 stycznia 2022 r. oraz 6 i 19 lutego 2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00).

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym powyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
 
 


                                               /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/


 
Do podania do publicznej wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska,
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska,
3. W sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach położonych na terenie obwodu nr 117:
- tablica ogłoszeń sołectwa Nowy Dwór,
- tablica ogłoszeń sołectwa Ostromecko,
- tablica ogłoszeń sołectwa Czemlewo,
- tablica ogłoszeń sołectwa Czarże,
- tablica ogłoszeń sołectwa Borki,
- tablica ogłoszeń sołectwa Dąbrowa Chełmińska,
- tablica ogłoszeń sołectwa Gzin,
- tablica ogłoszeń sołectwa Mozgowina,
- tablica ogłoszeń sołectwa Otowice,
- tablica ogłoszeń sołectwa Reptowo,
- tablica ogłoszeń sołectwa Pień,
- tablica ogłoszeń sołectwa Janowo,
4. a/a.

Plan polowań zbiorowych (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (3 listopada 2021)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (4 listopada 2021, 08:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332