Obwieszczenie - polowania zbiorowe


Dąbrowa Chełmińska, 18.10.2021 r.
RGP.6150.1.2021.KO
 
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

podaje do publicznej wiadomości, że

w obwodzie łowieckim nr 140 na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska – który dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie nr 14 „Ostromecko-Zdrój” z siedzibą w Ostromecku, w dniach 6 i 19 listopada 2021 r., 4 i 18 grudnia 2021 r. oraz 8 stycznia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 odbywać się będą polowania zbiorowe.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym powyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
 
 
 
                                                    /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 
Plan polowań zbiorowych (293kB) pdf  
 
Do podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. W sposób zwyczajowo w miejscowościach położonych na terenie obwodu nr 140:
- tablica ogłoszeń sołectwa Strzyżawa,
- tablica ogłoszeń sołectwa Ostromecko,
- tablica ogłoszeń sołectwa Nowy Dwór,
- tablica ogłoszeń sołectwa Wałdowo Królewskie,
- tablica ogłoszeń sołectwa Bolumin,
- tablica ogłoszeń sołectwa Dąbrowa Chełmińska.
4. a/a.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 października 2021)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (19 października 2021, 07:54:24)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (19 października 2021, 08:00:11)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 722