WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PROGRAMU „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS”


Dąbrowa Chełmińska, dnia 23.11.2020 r.
 
 
   
 
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU PROGRAMU „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS”

 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu projekt dokumentu, pn.:
 
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS”.
 
Projekt programu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS” wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 14 grudnia 2020 r.) w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, pokój 7, w godz.: poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek  7:30 - 14:00.
 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS” mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.
 
Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.
 
    
 
                                                      Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
                                                               Radosław Ciechacki
 

Plik do pobrania (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (23 listopada 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (23 listopada 2020, 14:09:15)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (23 listopada 2020, 14:32:03)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460