Plan polowań 2020 r.


Dąbrowa Chełmińska, 19.10.2020 r.
RGP.6150.1.2020.KO
 
 
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

podaje do publicznej wiadomości, że

w obwodzie łowieckim nr 140 na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska – który dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie nr 14 „Ostromecko-Zdrój” z siedzibą w Ostromecku, w dniach 7 i 21 listopada 2020 r., 12 grudnia 2020 r. oraz 9 stycznia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 odbywać się będą polowania zbiorowe.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym powyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
 
 
 
 
                                              /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 
 
Do podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska
3. W sposób zwyczajowo w miejscowościach położonych na terenie obwodu nr 140:
- tablica ogłoszeń sołectwa Strzyżawa,
- tablica ogłoszeń sołectwa Ostromecko,
- tablica ogłoszeń sołectwa Nowy Dwór,
- tablica ogłoszeń sołectwa Wałdowo Królewskie,
- tablica ogłoszeń sołectwa Bolumin,
- tablica ogłoszeń sołectwa Dąbrowa Chełmińska.
4. a/a.
 
Obwieszczenie - plik do pobrania (312kB) pdf
Plan polowań (323kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 października 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (21 października 2020, 09:43:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399