PLAN POLOWAŃ

Dąbrowa Chełmińska, 29.10.2019 r.

RGP.6150.2.2019.KO

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

podaje do publicznej wiadomości, że

w obwodzie łowieckim nr 117 na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska – który dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie nr 138 „Dąbrowa” z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej, w dniach 10 i 23 listopada 2019 r., 8 i 22 grudnia 2019 r., 4 i 19 stycznia 2020 r. oraz 1 i 16 lutego 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 odbywać się będą polowania zbiorowe.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym powyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.


Treść obwieszczenia (336kB) pdf

plan polowań (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (30 października 2019)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (30 października 2019, 13:20:16)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (30 października 2019, 13:26:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 608