plan polowań

Dąbrowa Chełmińska, 23.10.2019 r.

RGP.6150.1.2019.KO

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

podaje do publicznej wiadomości, że

w obwodzie łowieckim nr 140 na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska – który dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie nr 14 „Ostromecko-Zdrój” z siedzibą w Ostromecku, w dniach 9 i 23 listopada 2019 r., 14 i 28 grudnia 2019 r. oraz 11 stycznia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 odbywać się będą polowania zbiorowe.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym powyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.


obwieszczenie (309kB) pdf

plan polowań (290kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (23 października 2019)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (23 października 2019, 14:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689