Przyjęcie uchwały w sprawie MPZP części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4

Dąbrowa Chełmińska, dnia 20 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 15 listopada 2017 r. uchwały Nr XXXV.306.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 listopada 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (20 listopada 2017, 08:48:50)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (20 listopada 2017, 09:02:33)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 487