Ogłoszenie w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dąbrowa Chełmińska dnia 26.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 25 maja 2017 r. uchwały Nr XXX.256.2017 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (26 maja 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (26 maja 2017, 12:05:22)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (26 maja 2017, 12:37:39)
Zmieniono: dodanie odnośnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448