uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
                            
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

informuję

o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 25 czerwca 2015 r. uchwały Nr IX.71.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz na stronie internetowej gminy.
 
 
  podsumowanie i uzasadnienie do pobrania (1274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 czerwca 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (26 czerwca 2015, 12:12:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 761