OBWIESZCZENIE:Raport oddziaływania na środowisko

6220.II.04.10.2014/2015.AKB                               Dąbrowa Chełmińska, dnia 09.04.2015 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 16); art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),  zawiadamiam,
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone dane o „Raporcie o oddziaływa- niu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Kontynuacja poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie” na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią raportu w terminie od dnia ukazania się niniejszej informacji do dnia 30 kwietnia 2015 r. (włącznie) oraz wnieść uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, pokój nr 2, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00,
piątek 7:30 - 13:00 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 kwietnia 2015, 22:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830