OBWIESZCZENIE: o wydaniu postanowienia wznawiającego zawieszone postępowanie

Dąbrowa Chełmińska, 08.04.2015 r.
6220.II.04.09.2014/2015.AKB
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska postanowienia wznawiającego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie”.
 
Zgodnie z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia- niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 08.04.2015 r. Postanowieniem nr 6220.II.04.08.2014/2015.AKB wznowił zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środo- wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja poboru kruszywa z koryta Wisły w Fordonie” na działkach ewidencyjnych: nr 21 obręb ewidencyjny Ostromecko i nr 1/4 obręb ewidencyjny Mała Kępa w gminie Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1/2, 5/1, 253 i 1 w obszarze miasta Bydgoszcz.

postać dokumentu - skan do pobrania (367kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (8 kwietnia 2015, 16:29:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673