Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Dąbrowa Chełmińska, 05.03.2015 r.
 
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach
 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 rok

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 rok”, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie w/w projektu.
 
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 rok.
 
Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 05.03.2015 r., a zostaną zakończone w dniu 25.03.2015 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
 
Adresaci konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
 
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska,
ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 marca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 marca 2015, 15:44:29)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 marca 2015, 10:33:52)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 733