Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwały nr XXXIV.304.2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże

Dąbrowa Chełmińska, 2.01.2014r.
 
Znak:. ZP.7321-III/10-1.2014.TŁ
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Uchwały Nr XXXI.304.2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże,
dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
Wglądu w ww. dokumenty, tj. uchwały z załącznikami oraz uzasadnienia i podsumowania, będzie można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. nr 13.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 stycznia 2014, 14:54:51)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (3 stycznia 2014, 11:53:12)
Zmieniono: korekta daty uchwalenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1118