Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 września 2012 r. uchwały nr XXXI.277.2013

Dąbrowa Chełmińska,  21.10.2013r.
 
Znak:. 7321-IV/10-4/2013
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

 
Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Uchwały Nr XXXI.277.2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór,
dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
Wglądu w ww. dokumenty, tj. uchwały z załącznikami oraz uzasadnienia i podsumowania, będzie można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. nr 13.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (21 października 2013, 14:14:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439