Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Program opieki nad zwierzętami

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok”, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami”.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok.
 
Harmonogram konsultacji

Konsultacje rozpoczną się w dniu 06.02.2013 r. a zostaną zakończone w dniu 27.02.2013 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
 
Adresaci konsultacji
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
 
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
 
PROJEKT PROGRAMU (plik do pobrania) kliknij tutaj (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (6 lutego 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (6 lutego 2013, 08:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495