Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
w dniach od 19 września 2012 r. do 19 listopada 2012 r.,
projektu  uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych położonych na terenie miejscowości:
Czemlewo, Janowo, Dębowiec, Pień, Borki, Bolumin, Otowice, Dąbrowa Chełmińska, Czarże, Wielka Kępa, Mała Kępa, Wałdowo Królewskie, Ostromecko, Słończ.

Z planami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 8:00 do 15:00, piątek od 8:00 do 13:00, pok. nr 12.
 
W terminie od 19 września do 19 października 2012 r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz oznaczenia numeru działki, której uwaga dotyczy.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 września 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (25 września 2012, 08:51:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2727