Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 września 2012 r. uchwały nr XIX.169.2012

Dąbrowa Chełm. 2012-09-18
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 września 2012 r. uchwały nr XIX.169.2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym  Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim”.
 
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – pokój nr 13 oraz na stronie internetowej gminy.
 
ZAŁĄCZNIKI (pliki do pobrania):
uzasadnienie (kliknij) (89kB) BIP w JST - Gmina Dąbrowa Chełmińska

podsumowanie (kliknij) (25kB) BIP w JST - Gmina Dąbrowa Chełmińska

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 września 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (18 września 2012, 17:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414