KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Dąbrowa Chełmińska”

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym obowiązkiem jest ochrona zwierza w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Dąbrowa Chełmińska”
 
 
I. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Dąbrowa Chełmińska”, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie przyjęcia tego Programu.

Uchwała wraz z załącznikiem - PROJEKT (228kB) BIP w JST - Gmina Dąbrowa Chełmińska
 
II. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest wypracowanie najkorzystniejszego sposobu ochrony zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz procedur związanych z przyznawaniem dotacji na ten cel.
 
III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Od dnia 29.03.2012 r. do 12.04.2012 r.
 
IV. Forma przeprowadzenia konsultacji
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do sekretariatu Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
V. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 52 38 06 005 wew.55.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (29 marca 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (29 marca 2012, 15:06:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1315