Ubój zwierząt gospodarskich na własny użytek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że dopuszczalny jest ubój na własny użytek cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz oraz trzody chlewnej pochodzących z własnego gospodarstwa.

1. W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz rolnik powinien powiadomić pisemnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia takiego uboju, co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem. W załączeniu wzór powiadomienia.
Wyżej wymienione powiadomienie zawiera oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt odpadów poubojowych (tj. dla cieląt-migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka; dla owiec i kóz - czaszka łącznie z mózgiem i oczami, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy) stanowiących materiał kategorii I.
W trakcie uboju odpady te powinny być umieszczane w odrębnych pojemnikach i przekazane do uprawnionych podmiotów utylizacyjnych np. Zakładu Utylizacji Struga S.A., Jezuicka Struga 3, 88-1I1 Rojewo; PPH „Hetman" Sp. z o.o. Spalarnia w Olszówce, Olszówka 87-400 Golub Dobrzyń lub uprawnionych i zarejestrowanych przez właściwych terytorialnie Powiatowych Lekarzy Weterynarii podmiotów transportujących odpady np. Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz.
Dowodem potwierdzającym przekazanie odpadów do utylizacji jest dokument handlowy, którego kopię należy zachować.

2.W przypadku uboju trzody chlewnej pochodzącej z własnego gospodarstwa rolnik powinien powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia takiego uboju, co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem.
Jednocześnie informuję o obowiązku badania mięsa świń w kierunku włośni. Na terenie powiatu bydgoskiego takie badanie można wykonać w:
Lecznicy dla Zwierząt ul. Broniewskiego 4, 85-321 Bydgoszcz,
Lecznicy dla Zwierząt ul. Ogrodowa 16, 86-022 Dobrcz,
Lecznicy dla Zwierząt Wierzchucin Królewski 106, 86-017 Wierzchucin Królewski,
Lecznicy dla Zwierząt ul. Dębowa 6, 86-050 Solec Kujawski,
Lecznicy dla Zwierząt ul. Mrotecka 5, 86-014 Sicienko,
Lecznicy dla Zwierząt ul. Weterynaryjna 2 , 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy (11 sierpnia 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (17 sierpnia 2011, 14:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2574