OBWIESZCZENIE - plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ostoja” w Mierzynku


Dąbrowa Chełmińska, 10.11.2022 r.
RGP.6150.5.2022.KO
 
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

podaje do publicznej wiadomości, że

w obwodzie łowieckim nr 150 Lubicz i 139 Toporzysko na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska – który dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie „Ostoja” w Mierzynku, w dniach 12, 19 i 26 listopada 2022 r., 3, 10, 17 i 31 grudnia 2022 r., 7, 14, 21 i 28 stycznia 2023 r. oraz 4 i 11 lutego 2023 r. od godz. 8.00 odbywać się będą polowania zbiorowe.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym powyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
 
 
                                                     /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 
  Plan polowań (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (10 listopada 2022)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (15 listopada 2022, 15:04:35)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (15 listopada 2022, 15:09:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155