W sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Uchwała Nr 4/Dpr/2017
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 poz. 561 t.j.) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) oraz Zarządzenia Nr 4/2017 Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący: Włodzimierz Górzyński
Członkowie: Lidia Dudek,
                Andrzej Tatkowski
uchwalił, co następuje:
zaopiniować pozytywnie z uwagą możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

UZASADNIENIE
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) przekazał w dniu 14 listopada 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok.

Z projektu budżetu na 2018 rok wynika, że prognozowane dochody wynoszą 40 036 995,15 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 41 017 049,15 zł. Planowany wynik finansowy - deficyt wynosi 980 054,00 zł. Według proponowanych zapisów uchwały sfinansowany on zostanie przychodami z tytułu pożyczki.

Z projektu budżetu wynika ponadto, że w 2018 roku Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 980 054,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych przeznaczono wolne środki pochodzące z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu będzie miało wpływ na sytuację finansową Gminy w latach przyszłych. W związku z powyższym możliwość sfinansowania planowanego na 2018 rok deficytu przychodami pochodzącymi z zaciąganych zobowiązań należy rozpatrywać w kontekście Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ( dalej WPF). Z przesłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w trybie art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wynika, że w latach 2018-2028 objętych prognozą zostanie przez Gminę zachowana relacja dotycząca obsługi zadłużenia, wyrażona w art. 243 ustawy, aczkolwiek relacja pomiędzy wskaźnikiem planowanym a dopuszczalnym w latach 2019-2023 kształtuje się poniżej jedności, co może w przypadku przekroczenia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych oznaczać dla Gminy konsekwencje określone przepisami tejże ustawy.

Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok,powiązana z analizą WPF Gminy wskazuje, że Gmina ma możliwość sfinansowania planowanego deficytu.

Biorąc powyższe pod uwagę wydano opinię jak w sentencji.

Pouczenie:
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 t. j.) od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium

Wytworzył: RIO w Bydgoszczy (30 listopada 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (7 grudnia 2017, 15:03:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij