Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wydania decyzji GB.6821.3.2020.2021

Do tut. Urzędu wpłynęła informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o umieszczenie na BIP:


WOJEWODA

KUJAWSKO-POMORSKI

Toruń, 30 czerwca 2022 r.


Informacja o wydaniu decyzji WSPN.DT.7581.7.2021.MCInformacja o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Mogileńskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. znak: GB.6821.3.2020.2021 w sprawie zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej w obrębie 0192, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami: nr 232/3, 232/7, 232/1 i 97/1 została wydana decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: WSPN.DT.7581.7.2021.MC.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 566115113) w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Moniuszki 15-21 w Toruniu, I piętro, pokój nr 131,
w dniach pracy Urzędu.


  

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Joanna Marcykiewicz

Kierownik Oddziału

Zamiejscowego w Toruniu

Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Wojewoda Kujawsko-Pomorski (30 czerwca 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (4 lipca 2022, 08:10:27)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (7 lipca 2022, 10:49:05)
Zmieniono: przywrocenie do bip

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170