RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 1005) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2021, w terminie do dnia 31 maja 2022 r.
Dokument został złożony przez Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 31 maja 2022 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK
do pobrania: raport o stanie Gminy - kliknij (2534kB) pdf

Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad raportem o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy

(ZGŁOSZENIE  do pobrania) druk zgłoszenia - kliknij (19kB) word

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbędzie się 29 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2022 r. (wtorek), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy u pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy (biuro nr 17).

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wojt Gminy (31 maja 2022)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 maja 2022, 17:26:29)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 czerwca 2022, 12:18:45)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 92