OGŁOSZENIE O XLIV SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  13 maja 2022 roku  (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.                                
 
   
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata  2022-2032.
5.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok (
6.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (10 maja 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (10 maja 2022, 16:44:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338