Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Nadanie numeru PESEL od 16 marca


Kto otrzyma PESEL

 • obywatel/obywatelka Ukrainy lub

 • obywatel/obywatelka Ukrainy posiadający Kartę Polaka, lub

 • członek najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

 • małżonek/małżonka obywatela/obywatelki Ukrainy, nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego

 • dziecko urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i przybyła do Polski po 24 lutego 2022 r.

oraz przybycie w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku zdziałaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

  Wniosek trzeba złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 • Wniosek można złożyć do dowolnego urzędu gminy.

Wniosek o numer PESEL

 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.

 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.

 • Papierowy wniosek składa się osobiście.

 • Wniosek jest bezpłatny.

 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczono granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).

 • Jeżeli osoba nie ma takiego dokumentu, to podpisanie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.

 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL dołącza się kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego.

 • Składając wniosek można podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

PESEL dla dziecka – poniżej 18 roku życia

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

 • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie

Osoby które posiadają PESEL nadany przed 16 marca

 • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), spełniająca warunki otrzymania PESEL na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, będą musiały ponownie zgłosić się do dowolnego Urzędu Gminy, złożyć wniosek, dostarczyć fotografie, w Urzędzie zostaną pobrane odciski palców.

 • Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (UKR) - kliknij, aby pobrać (775kB) pdf
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (RUS) - kliknij, aby pobrać (551kB) pdf
Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (15 marca 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (15 marca 2022, 14:03:34)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (11 lipca 2022, 13:29:27)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327