WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 03.02.2022


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
·  w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:            *Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.
 
Działka Nr 201/21 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19 poz. 216). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren drogi publicznej – dojazdowej z placem do zawracania.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. w dniach od 3 lutego 2022 r. do 24 lutego 2022  r.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upływa z dniem 17 marca 2022 r.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 lutego 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (3 lutego 2022, 11:07:00)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (3 lutego 2022, 11:12:38)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 779