WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY 3.02.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny:
 Działka Nr 17 nie jest objęta  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Według rejestru ewidencji gruntów i budynków teren działki to nieużytki. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.314.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22.09.2021 r. działka zostanie zbyta w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Toruń.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. w dniach od 3 lutego 2022 r. do 24 lutego 2022  r.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upływa z dniem 17 marca 2022 r.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 lutego 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (3 lutego 2022, 10:45:22)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (3 lutego 2022, 11:04:46)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 210