KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3.02.2022


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21  na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:
 
1. Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,
2. Nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.
 
Z wykazem można zapoznać się w dniach od 03.02.2022 r. do 24.02.2022 r.
 
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.
 
Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 lutego 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (3 lutego 2022, 10:40:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384