Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373)

informuję

o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22 grudnia 2021 r. uchwały Nr XXXVIII.344.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska
Nr 5.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2
i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dabrowa Chełmińska w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00 pok. Nr 2 oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 grudnia 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (28 grudnia 2021, 11:00:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289