Wykaz nieruchomości do sprzedaży bez przetargu

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Z wykazem można zapoznać się w dniach od 25.10.2021 r. do 15.11.2021 r.

 
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.
 
Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż (225kB) pdf


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20 20 r. poz. 1990 ze zm .) upływa z dniem 6 grudnia 2021 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (25 października 2021)
Opublikował: Sławomir Zieliński (25 października 2021, 08:25:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241