KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19.08.2021

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:
 
Nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 40.
 

Z wykazem można zapoznać się w dniach od 19.08.2021 r. do 09.09.2021 r.
 
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod  nr 0-52 38 16 005 wew. 45 lub osobiście  w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.
 
Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (19 sierpnia 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (19 sierpnia 2021, 11:15:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375