OBWIESZCZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO


Na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 t.j.) oraz art. 10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021., poz. 735 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m

że w dniu  9 lipca 2021r., na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg na osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko.
 
Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Chełmińska, na działkach oznaczonych  nr : 271/25, 446, 452, 453, 466, 470, 476, 483, 490, 498, 504, 509, 5151/7.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni (siedmiu dni) od otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy – Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16,  III piętro, pok. nr 304 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (52 ) 581 03 37.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
obwieszczenie dot. wszczęcia post. admin. - budowa dróg na osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko.pdf (530kB) pdf
 
 

 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: STAROSTA BYDGOSKI (23 lipca 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (26 lipca 2021, 10:12:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237