RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ZA 2020 ROK

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2020, w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Dokument został złożony przez Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 27 maja 2021 r., obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK
do pobrania RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA za 2020 r.pdf (2127kB) pdf

Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.


Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy (ZGŁOSZENIE  do pobrania)
zgłoszenie debata.docx (17kB) word

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbędzie się 23 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2021 r. (wtorek), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy u pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy(biuro nr 17).

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (31 maja 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (31 maja 2021, 09:11:37)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (31 maja 2021, 09:23:47)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324