Składanie pism w formie elektronicznej

Aby pismo wymagające podpisu mogło zostać skutecznie złożone  w formie elektronicznej (nadawać bieg sprawie) musi zostać podpisane elektronicznie.

Załączenie do wiadomości przesłanej mailem lub ePUAPem skanu/fotokopii pisma z podpisem tradycyjnym nie jest poprawną formą dostarczenie wniosku/pisma.

Aby podpisać dokument (załącznik) elektronicznie należy użyć aplikacji służącej do tego celu lub przesyłając pismo przy pomocy ePUAP pamiętać o konieczności złożenia podpisu Profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W przypadku trudności z odnalezieniem właściwego formularza przypisanego tut. Urzędowi  na platformie ePUAP w większości przypadków można skorzystać z pisma ogólnego, w wyszukiwarce odbiorcy należy wpisać Dąbrowa Che, co umożliwi wybranie właściwej jednostki

Pismo ogólne
Pismo ogólne - starsza wersja


metryczka


Wytworzył: . (5 listopada 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 listopada 2020, 12:22:45)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (25 maja 2021, 15:55:28)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431