OGŁOSZENIE O XIX SESJI RADY GMINY


 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
 
Sesja odbędzie się w dniu 9 września 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.       
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVII.184.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
5. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (3 września 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (3 września 2020, 15:40:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 522